Svenska MOS-Alliansen

MOS-Alliansen bildades av sju svenska bangolfklubbar 2021 för att utveckla sporten bangolf i allmänhet och underlaget MOS i synnerhet.
Inom kort kommer vi här att presentera spännande nyheter.