Svenska MOS-Alliansen

Vad är MOS-alliansen (MOSA)?

Svenska MOS-alliansen består av ett antal svenska bangolfföreningar som arbetar för att tillsammans utveckla bangolf som idrott och som varumärke. MOSA har en operativ och beslutande styrelse. MOSA har stämma en gång per år. Däremellan har vi medlemsråd där vi fattar större vägledande beslut.

Svenska MOS-alliansen ekonomisk förening har F-skatt samt registrerade för moms och som arbetsgivare.

Vad är MOS (Minigolf Open Standard)?

I bangolf spelar man på olika underlag – de tre klassiska som vi haft en längre tid i Sverige är filt, betong och eternit. För att också kunna spela på konstgräsbanor infördes en öppen standard, Minigolf Open Standard, som vi förkortar MOS. En MOS-bana kan egentligen se ut på ganska många sätt, men är vanligtvis en konstgräsanläggning som med fördel spelas med golfboll.

Vad gör MOSA?

MOS-alliansen har tre huvudsakliga verksamhetsområden.

1. Vi hjälper bangolfföreningar etablera en MOS-anläggning på orten. Vi är kunskapsbank, ett bollplank och erbjuder stöd från idé till genomförande. Vi hjälper bland annat till med:

 • Kommunhantering, t ex markarrende, bygglov, grävtillstånd
 • Finansiering, hjälper till med bidragsansökningar
 • Design, tips och tricks från de bästa i gamet hur en MOS-anläggning kan designas för att den ska tilltala både allmänhet och tävlingsspelare
 • Etablering och genomförande, vi stöttar föreningen under byggprocessen. 

2. Vi arrangerar årligen, tillsammans med medlemsföreningar, en tourtävling på MOS med bangolfhistoriens högsta prispott. Läs mer på citygolftour.se.

3. Vi hjälper våra medlemsföreningar med att stärka sitt varumärke på orten. MOS-alliansen skriver centrala avtal med leverantörer som kommer föreningarna till del.

 • Centrala avtal för glass och kioskprodukter till låga inköpspriser.
 • Centralt avtal för inköp av golfbollar med reklamtryck.
 • Hjälper föreningen komma igång med lokala sponsorer och företagssamarbeten. 

Vilka är MOSA?

2023 är följande åtta klubbar medlemmar i MOS-Alliansen:

Askims BGK

Haga BGK

Linköpings BGK

Sundbyberg BGK

Sundsvalls BGK

Uppsala BGK

Örnsköldsviks MGK

De sju klubbar som grundade MOS-Alliansen i februari 2021 är:

Askims BGK

Gullbergsbro BGK

Haga BGK

Sundbyberg BGK

Sundsvalls BGK

Örebro BGK

Örnsköldsviks MGK

Alliansen är öppen för alla svenska bangolfföreningar, inte bara de som idag driver en äventyrsgolfanläggning.

MOSA:s styrelse under 2024

Ordörande: Eddie Söderlund, Sundsvalls BGK

Ledamot: Christer Sjögren, Sundbybergs BGK

Ledamot: Einar Mattsson, Örnsköldsviks MGK

Ledamot: Mikael Lindblom, Sundsvalls BGK

Ledamot: Thomas Damberg, Uppsala BGK

Suppleant: Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Varför ska vi bli medlem i MOSA?

För att er föreningen med MOS-anläggning ska kunna arrangera deltävling eller final i City Golf Tour behöver er förening vara medlem i MOSA. Ett medlemskap innebär också att era klubbmedlemmar får rabatt på startavgifterna på tourens tävlingar. Dessutom får ni som klubb möjlighet att ta del av centrala sponsoravtal och ramavtal för låga inköpspriser till er kiosk. 

Om din klubb idag inte äger eller driver en MOS-anläggning kan en mindre avgift betalas mot att era klubbmedlemmar får rabatt på startavgiften samt er förening får möjlighet att ta del av de centralt förhandlade ramavtalen på glass, godis, golfbollar mm. 

Vad innebär det att vara medlem i MOSA?

MOSA har tre kategorier för medlemskap. 

1. Klubb som äger eller driver en bangolfanläggning av typen MOS 

Medlemsavgift 25 000 kr/år

 • Får rätt att arrangera minst 1 tävling vartannat år med stöd av MOS-alliansens tour general 
 • Tillgång till centrala ramavtal
 • Klubben exponeras extra på City Golf Tours tävlingar, likt tourens sponsorer

2. Klubb som planerar för eller är i uppstarts fas med drift av bangolfanläggning av typen MOS

Medlemsavgift 5 000 kr/år

 • Tillgång till centrala ramavtal
 • Klubben exponeras extra på City Golf Tours tävlingar, likt tourens sponsorer
 • Möjlighet att arrangera deltävling i touren med stöd av MOS-alliansen

3. Klubb som stöttar föreningens verksamhet utan krav på vare sig ägande eller planerande av bangolfanläggning av typen MOS 

Medlemsavgift 5 000 kr/år

 • Hjälp att bygga MOS-anläggning
 • Hjälp att söka bidrag och i kontakter med kommun och markägare
 • Tillgång till centrala ramavtal

Styrelsen i MOSA beslutar vilken medlemskategori just er förening tillhör. Medlemsavgiften beslutas årligen av föreningens stämma. Varje medlem ska även betala in kontantinsats om 5 000 kr. Avgiften återbetalas när föreningen lämnar MOSA. 

Vill din bangolfförening ansöka om medlemskap i MOSA? Kontakta styrelsen via mail: styrelsen@mos-alliansen.se